Privacy Statement & Disclaimer

Bescherming van uw privacy

De bescherming van de privacy van onze (toekomstige) klanten en/of bezoekers van onze website maar ook van leveranciers en medewerkers, is van groot belang voor Dubbeldam Holding. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dubbeldam Holding draagt zorg voor verantwoordelijke gegevensverwerking en houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige toepasselijke Europese wet- en regelgeving. Hieronder beschrijven wij de onderdelen van onze privacyverklaring voor de AVG/GDPR. Voor ons is dit document geen statisch document, aangezien de wetgeving m.b.t. privacy voortdurend aan veranderingen onderhevig is.

Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ligt bij de Besloten Vennootschap Dubbeldam Holding, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 23048854. Ons BTW-nummer is: NL92RABO0399327223. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens lichten wij op deze pagina verschillende verwerkingen uit.

Doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt:
• Het accepteren en uitbrengen van een voorstel aan een bestaande of potentiële klant door Dubbeldam Holding.
• Voor het uitvoeren van overeenkomsten waarbij Dubbeldam Holding uw persoonsgegevens kan verstrekken aan een derde partij die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals toeleveranciers en partners van Dubbeldam Holding.
• Voor het behandelen van uw vraag of verzoek en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan plaatsvinden via de telefoon, per e-mail, via het contactformulier op de website, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap of wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of via social media.
• Voor het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten en producten.

Wijze van opslag persoonsgegevens

Dubbeldam Holding bewaart uw persoonsgegevens in een beveiligde lokale omgeving in Schelluinen. Ook ons CRM-pakket draait offline. Uw persoonsgegevens staan op legaal beveiligde apparatuur (desktop, mobiele telefoon en tablet) die alleen toegankelijk is voor medewerkers die hiertoe bevoegd zijn. Onze mobiele devices zijn grotendeels alleen toegankelijk via biometrische identificatie.

Beveiliging en bewaartermijn

Dubbeldam Holding behandelt de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt met grote zorgvuldigheid. Zo zorgen wij ervoor dat gegevens die wij onderling delen goed beveiligd zijn (SSL-certificaat) en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Dubbeldam Holding er toegang toe. Dubbeldam Holding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Dubbeldam Holding staat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële of ideële doeleinden. Met onze belangrijkste leveranciers en partners zijn wij schriftelijke verwerkingstovereenkomsten aangegaan. Op verzoek geven wij u hier inzage in.

E-mail

Uw e-mailadres kan door Dubbeldam Holding worden gebruikt voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en/of diensten en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (productmail). Momenteel maken wij voor het versturen van digitale nieuwsbrieven gebruik van MailChimp.

Dubbeldam Holding zal geen ongewenste pushberichten versturen via een periodieke digitale nieuwsbrief, tenzij u zich hier specifiek voor aanmeldt middels Opt-In. Hiermee voldoen wij aan de Telecommunicatiewet (met als toezichthouder de Autoriteit Consument en Markt). De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dubbeldamholding.com.

Cookies

Op onze website kunt u onder meer informatie vinden over onze organisatie, diensten, partners, certificeringen, referenties, openstaande vacatures en nieuwsberichten. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij kunnen nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Dubbeldam Holding gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren. Lees ook onze cookieverklaring.

Sociale media

Wij maken gebruik van sociale media om u onder meer op de hoogte te houden van onze nieuwste communicatieoplossingen en diensten, onze vacatures en onze events. U kunt ons volgen op LinkedIn, Twitter en YouTube. Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit Dubbeldam Holding. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Gebruik van beeldmateriaal

Op onze website maken wij bij onze referenties gebruik van beeldmateriaal. Ook tijdens door ons georganiseerde events maken wij foto’s welke wij gebruiken in uitingen van Dubbeldam Holding zoals testimonials. Dit doen wij alleen als u ons schriftelijk akkoord geeft voor het gebruiken van herkenbaar beeldmateriaal. Wij bewaren dit beeldmateriaal gedurende de periode waarin dit door ons wordt gebruikt in de diverse uitingen. Indien u uw akkoord wenst in te trekken, verwijderen wij het beeldmateriaal bij de eerstvolgende nieuwe release van onze website en bij de eerstvolgende vervanging van folder- en displaymateriaal.

Solliciteren bij Dubbeldam Holding

In het geval u solliciteert op een functie bij Dubbeldam Holding vragen wij u om informatie met ons te delen. Het gaat hier dan om uw NAW-gegevens, uw geboortedatum en uw cv. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, tellend vanaf de einddatum van de sollicitatietermijn.

Uw rechten

U hebt het recht om op ieder moment uw gegevens bij ons op te vragen. Dubbeldam Holding geeft inzage in wat is vastgelegd en welke informatie wij van u bewaren. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dubbeldam Holding. U krijgt dan direct een overzicht van uw persoonlijke gegevens.

Kloppen uw NAW-gegevens niet of hebben er in de tussentijd veranderingen plaatsgevonden, dan zullen wij deze direct aanvullen of rectificeren. Indien gewenst zal Dubbeldam Holding op uw specifieke verzoek uw gegevens overdragen aan een andere partij. Tevens hebt u het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Dubbeldam Holding niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen

Dubbeldam Holding behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen of openbaar te maken, indien dit wettelijk gezien verplicht is. Wij zullen ook hierbij zoveel mogelijk trachten uw recht op privacy te respecteren. In verband met mogelijke wetswijzigingen en/of beleidsgerelateerde veranderingen verzoeken wij u om van tijd tot tijd kennis te nemen van de privacyverklaring van Dubbeldam Holding, Griendweg 100, 4209 DB, Schelluinen, KVK nummer: 23048854.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter is Dubbeldam Holding niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen op de website van Dubbeldam Holding zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Auteursrecht

Alle rechten op informatie (tekst, afbeelding, geluid, video, enz.) die op deze site te vinden zijn, behoren toe aan Dubbeldam Holding. Kopiëren, publiceren op andere sites, reproductie op welke manier dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij Dubbeldam Holding hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@dubbeldamholding.com of +31 (0)85 487 4242.